கண்ணுக்கு தெரியாத காயங்களையும் கண்டுபிடிக்கும் Smart Bandage(video) Share

கண்ணுக்கு தெரியாத காயங்களையும் கண்டுபிடிக்கும் Smart Bandage(video)

Share

எமது மின்னஞ்சல் முகவரி newtamils1@gmail.com