Loading...

கிழக்கு மாகாண பாடசாலைகளில் பட்டதாரிகளுக்கான ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு விண்ணப்பம்! Share

கிழக்கு‬ மாகாண மாகாணப் பாடசாலைகளில் நிலவுகின்ற ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்கான பாடசாலை ரீதியாக இலங்கை ஆசிரியர்சே வை‬ 3-I (அ) ‪ ‎பட்டதாரிகளை‬ ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான ‪திறந்த போட்டிப்‬ பரீட்சை-2016

Share

எமது மின்னஞ்சல் முகவரி newtamils1@gmail.com