Loading...

வலிவடக்கில் காங்கேசன்துறை வீதியில் வீதி அளவையில் கடற்படையினர்! Share

இராணுவத்தினர் காணிகளை அபகரிக்கிறார்கள் ! இராணுவத்தினர் விவசாயம் செய்கிறார்கள்!


இராணுவத்தினர் உல்லாசவிடுதி நடத்துகிறார்கள்!
இராணுவத்தினர் பால்பண்ணைகள் வைத்திருக்கிறார்!
இராணுவத்தினர் சாப்பாட்டுக்கடை நடத்துகிறார்கள்!
இராணுவத்தினர் முன்பள்ளி நடத்துகிறர்கள்!
இராணுவத்தினர் முடி வெட்டுகிறார்கள்!
இராணுவத்தினர் தற்போது நில அழவையிலும் !
இவை அனைத்தும் தமிழர் பிரதேசங்களில் ஏன்? எதற்காக?

Share

எமது மின்னஞ்சல் முகவரி newtamils1@gmail.com