Loading...

பதவி வெற்றிடங்கள் - தேசிய கல்வி நிறுவகம் Share

தேசிய கல்வி நிறுவகம் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கான விண்ணப்பங்களைக் கோரப்பட்டுள்ளது.பணிப்பாளர் – ஆசிரியர் கல்வி
பணிப்பாளர் – நிறுவன அபிவிருத்தி
பணிப்பாளர் – வாண்மை விருத்தி மற்றும் கல்வி முகமைத்துவம்
பணிப்பாளர் – தமிழ்
மொழிபெயர்ப்பாளர் – தமிழ் – ஆங்கிலம்

விண்ணப்பங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான இறுதித் திகதி 15.02.2017

 

http://www.nie.lk/pdffiles/other/Avertisement20-20English.pdf

Share

எமது மின்னஞ்சல் முகவரி newtamils1@gmail.com