இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் பதவி வெற்றிடம்!! Share

பதவி வெற்றிடம் - தமிழ் / ஆங்கிலம் மொழிபெயர்ப்பாளர் : இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்..!இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தின் மேற்படி பதவிக்கு கீழ்காணும் அறிவித்தலில் உள்ள தகைமைகளைக் கொண்டோரிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 25.08.2017

Share

எமது மின்னஞ்சல் முகவரி newstamils1@gmail.com

வாசகர்கள் இங்கே கிளிக் செய்யவும்..