பெண்கள் ஜாதகத்தில் மாங்கல்ய தோசம் விளக்கம் ஜோதிடம் Share

பெண்களுக்கு மாங்கல்ய தோஷம் விளக்கம் லக்னத்துக்கு 8க்குடையவன் சூனியம் அடைந்தாலோ சூன்ய ராசியில் நின்றாலோ , சூனிய கிரகத்தின் சாரம் பெற்றாலோ மாங்கல்ய தோஷம் ஏற்படும்"".

 பெண்கள் ஜாதகத்தில் மாங்கல்ய தோசம் விளக்கம் ஜோதிடம்

பெண்களுக்கு  மாங்கல்ய  தோஷம்  விளக்கம் ; 

        

லக்னத்துக்கு 8  க்குடையவன்  சூனியம்  அடைந்தாலோ  . சூன்ய  ராசியில்  நின்றாலோ  , சூனிய  கிரகத்தின்   சாரம்  பெற்றாலோ  மாங்கல்ய தோஷம் ஏற்படும் .

       

  8  குடையவன்   நீசம்   பெற்றாலோ  ,  அஸ்தங்க தோஷம்  பெற்றாலோ , 6  க்குடையவன்  சேர்ந்தாலோ  , 6  க்குடையவன்  சாரம்  பெற்றாலோ  மாங்கல்ய தோஷம் ஏற்படும் .

         

8ல் ராகு  ,  கேது  , மாந்தி  , சூரியன் ,  செவ்வாய்  , சனி அமர்ந்தால்   மாங்கல்ய தோஷமாகும் .

          

         8க்குடையவனுடன்   இராகு  ,கேது  , மாந்தி  . சூரியன்  , செவ்வாய்  , சனி  ஆகிய  கிரகங்கள்  பார்த்தால்   , இணைந்தால்  மாங்கல்ய  தோஷமாகும் .

 

       8  குடையவனையோ  , 8  மிடத்தையோ   இராகு  , கேது  , மாந்தி  . சூரியன் , செவ்வாய் , சனி   ஆகிய  கிரகங்கள்   பார்த்தால் தோஷமாகும்

 

         8க்கு  குடையவன்  பாதாகாதிபதி   சம்பந்தப்பட்டால்  8  ம் மிடத்தில்   பாதகாதிபதி  சம்பந்தம்  ஏற்பட்டால்   மாங்கல்ய தோஷமாகும் .

 

          ரிசப  லக்னத்துக்கும் , சிம்ம லக்னத்திற்கும்  , குரு  சூன்யம் அடைந்தலோ  , மாந்தி  , ராகு  , கேது  ஆகியன சம்பந்தப்பட்டாலோ  , அஸ்தங்கம்  அடைந்தாலோ  மாங்கல்ய தோஷமாகும் ,

 பலமான மங்கல்ய தோஷத்தை  ஏற்படுத்தும்  கிரகங்கள்  இராகு , கேது  மாந்தி  ஆகியன ஆகும் .

         " பாம்பும்   சனியும்  உடன்  கூடில்  சேயரிடடம்

        தேள்  , தனுசு  , சிங்கம்   இவையினில்  அமர்ந்திட

      நேய ஆள்பவர்   தனக்கும்   நாட்டிற்கும்  துன்பமே " .

  

 

Share

எமது மின்னஞ்சல் முகவரி newstamils1@gmail.com

வாசகர்கள் இங்கே கிளிக் செய்யவும்..